درمانگاه شبانه روزی آرتا شفا بخش با دارا بودن کادر درمان مجرب و آشنا به علم روز به صورت شبانه روزی در خدمت مراجعه کننگان محترم می باشد.
دکتر رحیم زرعی

پزشک عمومی


دکتر احمد سبزواری

فوق تخصص


دکتر محسن شکرالهی

پزشک عمومی


دکتر فرشید معتمدی

پزشک عمومی


دکتر مهدی اعتباری

پزشک عمومی


دکتر محرم نوخواه

متخصص داخلی


دکتر بهزاد آبیار

متخصص ارولوژی


دکتر مارینا جستان

فوق تخصص روماتولوژی


دکتر علیرضا احمدی

پزشک عمومی


دکتر پرستو پرهام

پزشک عمومی


دکتر نیما معصومی

پزشک عمومی