بخش ها: درمانگاه عمومی، درمانگاه تخصصی دافعی، طب کار، دندانپزشکی، آزمایشگاه، داروخانه شبانه روزی


افتتاح بخش دندان پزشکی

در این مرکز عکس دندانی pa به صورت دیجیتال و سایر خدمات با پیشرفته ترین دستگاه ها ارائه می گردد

پذیرش همه روزه از ساعت 10 صبح تا 7 عصر.

بخش پذیرش

سالن انتظار

اتاق کار