درمانگاه شبانه روزی آرتا شفا بخش با دارا بودن کادر درمان مجرب و آشنا به علم روز به صورت شبانه روزی در خدمت مراجعه کننگان محترم می باشد.